Υπηρεσίες

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Οχήματα θεωρούνται το ποδήλατο, η μοτοσυκλέτα, το επιβατικό, το φορτηγό, το λεωφορείο, το γεωργικό μηχάνημα (τρακτέρ & ελκυστήρες αυτού), το μηχάνημα έργου, το τραμ, το τρόλεϊ, και το τραίνο.

Όλα τα παραπάνω οχήματα στατιστικά εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα μεταξύ τους συνδυαστικά, και πολλές φορές μόνα τους πάνω σε σταθερά εμπόδια, όπως τοίχους, στύλους, δέντρα κλπ.

Η ανάλυση του καθενός ατυχήματος έχει την δική της ιδιαιτερότητα, και απαιτεί τον δικό της και ειδικό τρόπο χειρισμού ως προς την ανάλυσή του.

Αφού μετά την ανάθεση της υπόθεσης γίνει η συλλογή των στοιχείων από την αυτοψία του τόπου ατυχήματος, την φωτογράφιση όλων των εμπλεκόμενων οχημάτων, μελετήσουμε πολύ προσεκτικά την ποινική δικογραφία, και αξιολογήσουμε προσεκτικά όλα τα παραπάνω στοιχεία και ότι άλλο πρόσθετο προκύψει στην πορεία, τότε είμαστε στην θέση να αρχίσουμε την συγγραφή της τεχνικής έκθεσης πραγματογνωμοσύνης.

Για τον υπολογισμό της αρχικής ταχύτητας των οχημάτων, την σχεδίαση υπό κλίμακα της οδού που ενεπλάκησαν τα οχήματα, του υπολογισμού παραμόρφωσης των οχημάτων, της κινηματικής αλυσίδας των εμπλεκόμενων οχημάτων, πριν – την στιγμή της σύγκρουσης – και μετά ως το σημείο κατάληξης αυτών χρειάζονται υπολογιστικά λογισμικά προγράμματα.

Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται με την βοήθεια εξειδικευμένων λογισμικών ( software ) .

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στο Οδικό Τροχαίο Ατύχημα, αφορούν τις παρακάτω περιπτώσεις και τα εξής είδη σύγκρουσης :

Παράσυρση πεζού

Παράσυρση πεζού

Όχημα με ποδήλατο

Όχημα με ποδήλατο

Όχημα με μοτοσυκλέτα

Όχημα με μοτοσυκλέτα

Μοτοσυκλέτα με ποδήλατο

Μοτοσυκλέτα με ποδήλατο

Πλάγια – κάθετη σύγκρουση επιβατικού με επιβατικό

Πλάγια – κάθετη σύγκρουση επιβατικού με επιβατικό

Πλάγιο-μετωπική σύγκρουση

Πλάγιο-μετωπική σύγκρουση

Μετωπική σύγκρουση

Μετωπική σύγκρουση

Νώτο-μετωπική Σύγκρουση

Νώτο-μετωπική Σύγκρουση

Σύγκρουση επιβατικού με λεωφορείο

Σύγκρουση επιβατικού με λεωφορείο

Σύγκρουση επιβατικού – φορτηγού

Σύγκρουση επιβατικού – φορτηγού

Νώτο- μετωπική εισχώρηση επιβατικού σε φορτηγό

Νώτο- μετωπική εισχώρηση επιβατικού σε φορτηγό

Σύγκρουση οχήματος σε δέντρο ή στύλο – κολώνα

Σύγκρουση οχήματος σε δέντρο ή στύλο – κολώνα

Σύγκρουση οχήματος σε σταθερό εμπόδιο – τοίχο

Σύγκρουση οχήματος σε σταθερό εμπόδιο – τοίχο

Σύγκρουση φορτηγών οχημάτων μεταξύ τους

Σύγκρουση φορτηγών οχημάτων μεταξύ τους

Εκτροπή & ανατροπή επιβατικών οχημάτων

Εκτροπή & ανατροπή επιβατικών οχημάτων

Ανατροπή φορτηγών οχημάτων & Λεωφορείων

Ανατροπή φορτηγών οχημάτων & Λεωφορείων

Σύγκρουση οχημάτων με τραίνα

Σύγκρουση οχημάτων με τραίνα

Πυρκαγιά οχήματος μετά από σύγκρουση

Πυρκαγιά οχήματος μετά από σύγκρουση

Σύγκρουση οχήματος με Γεωργικά Μηχανήματα

Σύγκρουση οχήματος με Γεωργικά Μηχανήματα

Σύγκρουση οχημάτων με ζώα

Σύγκρουση οχημάτων με ζώα

Καραμπόλα οχημάτων

Καραμπόλα οχημάτων

Εργατικά ατυχήματα με Μηχανήματα Έργου σε εργοτάξια

Εργατικά ατυχήματα με Μηχανήματα Έργου σε εργοτάξια

Ατυχήματα λόγω ελλιπούς σήμανσης & κακοτεχνιών Δημοσίων Έργων

Ατυχήματα λόγω ελλιπούς σήμανσης & κακοτεχνιών Δημοσίων Έργων

Ατυχήματα από Εργοστασιακές Βλάβες του Οχήματος

Ατυχήματα από Εργοστασιακές Βλάβες του Οχήματος

Ατυχήματα από Κακοτεχνία Επισκευών

Ατυχήματα από Κακοτεχνία Επισκευών

Ανάλυση Λειτουργίας Φωτεινών Σηματοδοτών

Ανάλυση Λειτουργίας Φωτεινών Σηματοδοτών

Ανάλυση Λειτουργίας Εξοπλισμού Παθητικής Ασφάλειας

Ανάλυση Λειτουργίας Εξοπλισμού Παθητικής Ασφάλειας

Ανάλυση Λειτουργίας Εξοπλισμού Ενεργητικής Ασφάλειας

Ανάλυση Λειτουργίας Εξοπλισμού Ενεργητικής Ασφάλειας

Ηλεκτρονικός Υπολογισμός Κόστους Επισκευής Τροχοφόρων Οχημάτων

Ηλεκτρονικός Υπολογισμός Κόστους Επισκευής Τροχοφόρων Οχημάτων

Γνωματεύσεις για Μερική ή Ολική Καταστροφή Τροχοφόρων Οχημάτων

Γνωματεύσεις για Μερική ή Ολική Καταστροφή Τροχοφόρων Οχημάτων

Γνωματεύσεις Ζημιών από Φυσικά Φαινόμενα

Γνωματεύσεις Ζημιών από Φυσικά Φαινόμενα

Έλεγχος και Ανάλυση Αναλογικών & Ψηφιακών Ταχογράφων

Έλεγχος και Ανάλυση Αναλογικών & Ψηφιακών Ταχογράφων

Διαγνωστικός Ηλεκτρονικός Έλεγχος Οχημάτων

Διαγνωστικός Ηλεκτρονικός Έλεγχος Οχημάτων

Έλεγχος Αξιοπιστίας για την Αγορά Μεταχειρισμένου Οχήματος

Έλεγχος Αξιοπιστίας για την Αγορά Μεταχειρισμένου Οχήματος

Share This