Συχνές Ερωτήσεις

Έχω εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές. Τι ενέργειες πρέπει να ακολουθήσω ; Πρέπει να ορίσω πραγματογνώμονα ;
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα παρακάτω:

 1. Εάν η Ασφαλιστική Εταιρεία σας είναι ενταγμένη στο σύστημα Σ.Α.Π. (Σύστημα Άμεσης Πληρωμής) του Φιλικού Διακανονισμού, τότε συμπληρώστε το έντυπο Φιλικής Δήλωσης.
 2. Καλέστε την Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλέφωνο που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σας.
 3. Εάν η εταιρεία σας δεν είναι ενταγμένη στο ΣΑΠ τότε καλέστε την Τροχαία.
 4. Αναζητήστε άμεσα το Δίπλωμα Οδήγησης, το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, και το έντυπο Φιλικού Διακανονισμού, τα οποία θα πρέπει να τα έχετε σε εύκολα, προσβάσιμη και γνωστή θέση στο όχημά σας.
 5. Πάρτε μέτρα προφύλαξης τοποθετώντας προστατευτικό τρίγωνο ή φορώντας φωσφορίζων γιλέκο, έτσι ώστε να αποφύγετε την προξένηση πιθανού άλλου ατυχήματος.
 6. Δείξτε και οπλιστείτε με την κατάλληλη ψυχραιμία και αποφύγετε διαπληκτισμούς με τον εμπλεκόμενο.
 7. Καλέστε εάν είναι δυνατόν και τον Ασφαλιστικό Πράκτορα–Διαμεσολαβητή.
 8. Αποφασίστε σε ποιο Φανοποιείο Αυτοκινήτων ή Συνεργείο Επισκευής Αυτοκινήτων θα μεταφέρεται το όχημα σας με την Οδική Βοήθεια.
 9. Εάν αποδεχτεί την υπαιτιότητα ο άμεσα εμπλεκόμενος, και είστε και όλοι οι εμπλεκόμενοι στο ΣΑΠ, τότε δεν είναι απαραίτητο να ορίσετε εσείς Πραγματογνώμονα.
 10. Ο Πραγματογνώμων θα ορισθεί από την δική σας ασφαλιστική εταιρεία και θα αποζημιωθείτε από την δική σας εταιρεία.
 11. Εάν η ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου δεν υπάγεται στο ΣΑΠ, τότε θα οριστεί  πραγματογνώμων από την υπαίτια ασφαλιστική εταιρεία, και θα αποζημιωθείτε από εκείνη. Όμως θα πρέπει να επισκεφθείτε το Ασφαλιστή σας ώστε να κάνετε Αρνητική Δήλωση Ατυχήματος, και να ειδοποιήσει εκείνος την ασφαλιστική εταιρεία του Υπαίτιου Οχήματος.
 12. Σε αυτή τη περίπτωση και εάν είναι μεγάλη η ζημιά στο όχημά σας και υπάρχει πιθανότητα να ακολουθήσει Αστικό Δικαστήριο Υλικών Ζημιών, καλό θα είναι να ορίσετε και Ιδιωτικό Πραγματογνώμονα.
Έχω εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές και τραυματισμό. Τι ενέργειες πρέπει να ακολουθήσω ; Πρέπει να ορίσω πραγματογνώμονα ;
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα παρακάτω:

 • Εάν το ατύχημα είναι μεταξύ οχημάτων και ο τραυματισμός είναι μεταξύ των επιβαινόντων στο δικό σας ή και στο άλλο όχημα θα πρέπει :
 1. Καλέστε αμέσως το ΕΚΑΒ στο τηλεφωνικό κέντρο 166.
 2. Καλέστε εάν υπάρχει εγκλωβισμός ή αναθυμιάσεις και φωτιά την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την Ε.Μ.Α.Κ. στο τηλεφωνικό κέντρο 199.
 3. Καλέστε την Τροχαία ή την Άμεση Δράση στο τηλεφωνικό κέντρο 100.
 4. Εάν ως οδηγός είστε καλά, έπειτα από τα 3 πρώτα βήματα, ακολουθήστε τα βήματα της προηγούμενης παραγράφου από το 1 έως το 8.
 5. Σε ατυχήματα με τραυματισμούς και στα δυο οχήματα αυτεπάγγελτα γίνονται διώξεις και ακολουθείτε η Δικαστική ΟδόςΣτην περίπτωση αυτή απαραίτητα ορίζετε Πραγματογνώμονα – Τεχνικό Σύμβουλο
 6. Εάν στο ατύχημα ευθύνεστε εσείς και στο όχημά σας οι τραυματισθέντες είναι της οικογενείας σας συνήθως δεν επιθυμούν την δίωξη του οδηγού, άρα δεν υπάρχει δικαστική διένεξη, παρά μόνο απαιτούν αποζημίωση από την ασφαλιστική σας εταιρεία, την οποία και καλύπτει το ασφαλιστικό συμβόλαιο. Στην περίπτωση αυτή ΔΕΝ ορίζεται Πραγματογνώμονα – Τεχνικό Σύμβουλο.
 7. Εάν στο ατύχημα ευθύνεστε εσείς και στο όχημά σας οι τραυματισθέντες δεν είναι συγγενικά σας πρόσωπα τότε κατά πάσα πιθανότητα θα στραφούν εναντίον σας Νομικά, και εσείς θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την Νομική Προστασία Ασφαλιστικού Συμβολαίου Αυτοκινήτου, εάν διαθέτετε τέτοιου είδους προστασία ή θα ζητήσετε την βοήθεια και θα καλέσετε τον προσωπικό σας Δικηγόρο.  Στην περίπτωση αυτή απαραίτητα ορίζετε Πραγματογνώμονα – Τεχνικό Σύμβουλο.
 8. Εάν στο ατύχημα ευθύνεται το άλλο όχημα και οι τραυματισθέντες στο δικό σας όχημα είναι μέλη της οικογενείας, είτε συγγενικά – τρίτα πρόσωπα, τότε θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την Νομική Προστασία Ασφαλιστικού Συμβολαίου Αυτοκινήτου, εάν διαθέτετε τέτοιου είδους προστασία ή θα ζητήσετε την βοήθεια και θα καλέσετε τον προσωπικό σας Δικηγόρο. Στην περίπτωση αυτή απαραίτητα ορίζετε Πραγματογνώμονα – Τεχνικό Σύμβουλο.
 9. Για τις υλικές ζημιές του οχήματος ισχύουν τα βήματα της προηγούμενης παραγράφου 9 έως 12.
Έχω εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές και υπάρχει θανάσιμος τραυματισμός. Τι ενέργειες πρέπει να ακολουθήσω ; Πρέπει να ορίσω πραγματογνώμονα ;
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα παρακάτω:

 • Εάν το ατύχημα είναι μεταξύ οχημάτων και ο θανάσιμος τραυματισμός είναι μεταξύ των επιβαινόντων στο δικό σας ή και στο άλλο όχημα θα πρέπει :
 1. Καλέστε αμέσως το ΕΚΑΒ στο τηλεφωνικό κέντρο 166.
 2. Καλέστε εάν υπάρχει εγκλωβισμός ή αναθυμιάσεις και φωτιά την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την Ε.Μ.Α.Κ. στο τηλεφωνικό κέντρο 199.
 3. Καλέστε την Τροχαία ή την Άμεση Δράση στο τηλεφωνικό κέντρο 100.
 4. Εάν ως οδηγός είστε καλά, έπειτα από τα 3 πρώτα βήματα, ακολουθήστε τα βήματα της πρώτης παραγράφου από το 1 έως το 8.
 5. Σε ατυχήματα με θανάσιμους τραυματισμούς και στα δυο οχήματα αυτεπάγγελτα γίνονται διώξεις και ακολουθείτε η Δικαστική Οδός. Στην περίπτωση αυτή απαραίτητα ορίζεται Πραγματογνώμονα – Τεχνικό Σύμβουλο.
 6. Εάν στο ατύχημα ευθύνεστε εσείς και στο όχημά σας οι θανόντες είναι της οικογενείας σας,  παρότι δεν επιθυμούν την δικαστική διένεξη, παρά μόνο απαιτούν αποζημίωση από την ασφαλιστική σας εταιρεία, την οποία και καλύπτει το ασφαλιστικό συμβόλαιο, η δίκη είναι αναπόφευκτη. Στην περίπτωση αυτή ορίζετε Πραγματογνώμονα – Τεχνικό Σύμβουλο.
 7. Εάν στο ατύχημα ευθύνεστε εσείς και στο όχημά σας οι θανόντες δεν είναι συγγενικά σας πρόσωπα τότε αυτεπάγγελτα γίνετε Δίκη, και τα συγγενικά τους πρόσωπα στρέφονται εναντίον σας Νομικά, και εσείς θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την Νομική Προστασία Ασφαλιστικού Συμβολαίου Αυτοκινήτου, εάν διαθέτετε τέτοιου είδους προστασία ή θα ζητήσετε την βοήθεια και θα καλέσετε τον προσωπικό σας Δικηγόρο. Στην περίπτωση αυτή απαραίτητα ορίζετε Πραγματογνώμονα – Τεχνικό Σύμβουλο.
 8. Εάν στο ατύχημα ευθύνεται το άλλο όχημα και οι θανόντες στο δικό σας όχημα είναι μέλη της οικογενείας, είτε συγγενικά – τρίτα πρόσωπα, τότε θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την Νομική Προστασία Ασφαλιστικού Συμβολαίου Αυτοκινήτου, εάν διαθέτετε τέτοιου είδους προστασία ή θα ζητήσετε την βοήθεια και θα καλέσετε τον προσωπικό σας Δικηγόρο. Στην περίπτωση αυτή απαραίτητα ορίζετε Πραγματογνώμονα – Τεχνικό Σύμβουλο.
 9. Για τις υλικές ζημιές του οχήματος ισχύουν τα βήματα της προηγούμενης παραγράφου 9 έως 12.
Είμαι υπαίτιος του ατυχήματος, πρέπει να ορίσω Πραγματογνώμονα ;
Εξαρτάται πάντα από την βαρύτητα και το μέγεθος του ατυχήματος.

Θα πρέπει να το κατατάξετε σε μια από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις και ανάλογα να πράξετε.

Το σημαντικότερο και πλέον απαραίτητο είναι να κρίνετε το συμβάν έγκαιρα και να ενημερώσετε τον πραγματογνώμονα σύντομα, αν είναι δυνατόν και την ίδια την ημέρα, ώστε να τον εξουσιοδοτήσετε να προβεί στον Τόπο  Ατυχήματος να φωτογραφήσει, να αποτυπώσει ένα σχεδιάγραμμα των οδών, να συλλέξει ίχνη, χαραγές, θραύσματα, υγρά κλπ στοιχεία που θα αποσαφηνίσουν τις συνθήκες του Τροχαίου Ατυχήματος.

Καλό θα ήταν διότι δεν γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων τι πορεία και πως θα εξελιχθεί η εμπλοκή του σε κάποιο τροχαίο ατύχημα, να λάβει την βοήθεια του Ειδικού Πραγματογνώμονα, να τον εξουσιοδοτήσει να προβεί σε ενέργειες τουλάχιστον φωτογράφησης οδών, εμπλεκόμενων οχημάτων, ή υλικών ζημιών σε κτήρια και λοιπά αντικείμενα – εμπόδια κλπ.

Έτσι θα υπάρχει πρωτογεννές αποδεικτικό και λειτουργικό υλικό για να συνταχθεί μια μακροσκοπική, εμπεριστατωμένη αμερόληπτη και αντικειμενική Τεχνική Έκθεση.

Είμαι ή θεωρώ ότι είμαι αναίτιος, πρέπει να ορίσω Πραγματογνώμονα ;
Ομοίως όπως και στην προηγούμενη ερώτηση, εξαρτάται πάντα από την βαρύτητα και το μέγεθος του ατυχήματος.

Συμβουλευτείτε τον ασφαλιστικό σας πράκτορα, τον δικηγόρο σας, εκείνοι θα κρίνουν και θα σας οδηγήσουν στην σωστή κίνησή σας.

Ποιο είναι το κόστος διορισμού πραγματογνώμονα για την σύνταξη μιας τεχνικής έκθεσης πραγματογνωμοσύνης.
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο κόστος παροχής υπηρεσιών πραγματογνώμονα για το ατύχημα. Το κόστος ορίζεται κατόπιν συμφωνίας και αφού ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι του συγκεκριμένου ατυχήματος.

Παραδείγματος χάρη τι ατύχημα είναι, με υλικές ζημιές, με τραυματισμούς, με θανάσιμους τραυματισμούς, συνδυασμό των προηγούμενων.

Έπειτα σημαντικό ρόλο στο κόστος παίζει η τοποθεσία του ατυχήματος σε σχέση με την έδρα του πραγματογνώμονα.

Ο τρόπος μετακίνησης του προς τον τόπο ατυχήματος επιβαρύνει το κόστος. Όσο πιο μακριά είναι τόσες περισσότερες μέρες θα χρειασθεί να αφιερώσει, και ίσως να μετακινηθεί μαζί με συνεργάτες του.

Το κόστος προσαυξάνεται στην περίπτωση που θα χρειασθεί να παραβρεθεί και να καταθέσει στο αστικό – ποινικό δικαστήριο.

Ο τρόπος πληρωμής του, εάν είναι άμεσος με την παράδοση της έκθεσης ή αν θα γίνει με την έκβαση του αποτελέσματος της απόφασης του δικαστηρίου, σίγουρα έχει τον ρόλο του στην απαίτησή του.

Όποιος και αν είναι ο τρόπος πληρωμής που θα συμφωνηθεί, αυτός θα πρέπει να διατυπώνεται σε Ιδιωτικό Συμφωνητικό, με όλους τους όρους και τις δεσμεύσεις των δυο πλευρών.

Τι είναι η έκθεση πραγματογνωμοσύνης και ποια διαδικασία ακολουθείται ;
Από την στιγμή που θα αναθέσετε την  υπόθεση του τροχαίου ατυχήματος σας στον πραγματογνώμονα, εκείνος θα πρέπει να προβεί σε κάποιες ενέργειες, οι οποίες θα τον οδηγήσουν στην ανάλυση και στον μηχανισμό εμπλοκής της σύγκρουσης.

Πρώτον θα επισκεφτεί τον Τόπο Ατυχήματος, όπου θα φωτογραφήσει με κάθε λεπτομέρεια και από κάθε σκοπιά τις οδούς που έγινε το συμβάν.

Θα φωτογραφήσει κάθε ίχνος πέδησης, χαραγών, λεκέδων από λιπαντικά, αίμα, θραυσμάτων κλπ στοιχείων. 

Με τα όργανα ακριβής μέτρησης που διαθέτει θα κάνει μετρήσεις μήκους, πλάτους, ύψους, βάθους, κλίσης , αποστάσεων μεταξύ σταθερών σημείων.

Θα τα αποτυπώσει όλα σε ένα λεπτομερές σχεδιάγραμμα.

Θα λάβει πληροφορίες από τυχόν γειτονικά κτήρια σπίτια, καταστήματα, αυτόπτες μάρτυρες.

Θα πάει στον χώρο φύλαξης των οχημάτων, όπου θα φωτογραφήσει περιμετρικά, πανοραμικά, από κάτω και με κάθε λεπτομέρεια, και με τα ακριβή όργανα μέτρησής του θα μετρήσει τις παραμορφώσεις σε όλα τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Εάν είναι δυνατόν και είναι περίπλοκο το ατύχημα θα πρέπει να γίνει και αναπαράσταση με πραγματική κίνηση ή σύρση των οχημάτων, για να αποδειχθεί η κινηματική αλυσίδα της εμπλοκής και απεμπλοκής των οχημάτων.

 Στον υπολογιστή του και με την βοήθεια των λογισμικών προγραμμάτων που διαθέτει, αλλά και με τις γνώσεις της Φυσικής και των Μαθηματικών, θα προβεί στους υπολογισμούς και στην παραμετροποίηση του ατυχήματος.

Είναι δυνατόν να γίνει και προσομοίωση του ατυχήματος και να προβληθεί με DVD ή να αποτυπωθούν καρέ – καρέ οι κινήσεις των οχημάτων Πριν – κατά την στιγμή – και Μετά την σύγκρουση.

Μετά ο πραγματογνώμων παύει τις εργασίες του και περιμένει την ολοκλήρωση της Δικογραφίας, όπου θα πρέπει να την παραλάβει, να μελετήσει προσεκτικά την έκθεση, το σχεδιάγραμμα και τις φωτογραφίες της τροχαίας, να διαβάσει τις μαρτυρικές καταθέσεις, την έκθεση του Διορισμένου Ορκωτού Πραγματογνώμονα της Εισαγγελίας, τις Τοξικολογικές Εξετάσεις, την Νεκροψία – Νεκροτομή και ότι άλλο  αυτή συμπεριλαμβάνει.

Οι σκέψεις του σε συνδυασμό με τα πορίσματα της δικογραφίας και τα αποδεδειγμένα συμπεράσματά του θα αποτυπωθούν αμερόληπτα, δίκαια και αντικειμενικά  στην συγγραφή μιας τεχνικής έκθεσης.

Η τεχνική αυτή έκθεση που θα συμπεριλαμβάνει Γνωμοδότηση – Πόρισμα, θα στηριχθεί με σθένος και θα υποστηριχθεί στις Δικαστικές αίθουσες των Αστικών & Ποινικών Δικαστηρίων Αυτοκινητιστικών Υποθέσεων.

Τι είναι ο Εμπειρογνώμων και τι ο Πραγματογνώμων ;
Ο Εμπειρογνώμων διαθέτει πτυχίο Τεχνικής Σχολής και η μακρόχρονη ενασχόλησή του με το αντικείμενο του π.χ. Μηχανικός Αυτοκινήτων, Φανοποιός Αυτοκινήτων, κλπ του έχει δώσει και εξασφαλίσει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες, ώστε να μπορεί να προβεί σε κάποια γνωμοδότηση επί του θέματος.

Ο Πραγματογνώμων διαθέτει πτυχίο Ανώτερης Τ.Ε.Ι. ή Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής, όπου ο συνδυασμός, αρχικά των τεχνικών και επιστημονικών του γνώσεων και στην πορεία της επαγγελματικής του εμπειρίας τον καθιστούν ικανό να εκτιμήσει και να συντάξει μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη τεχνική έκθεση, με γνωμοδότηση – πόρισμα επί του θέματος.

Πόσων ειδών δικαστήρια υπάρχουν σε αυτοκινητιστικές υποθέσεις, και ποιοι πραγματογνώμονες παρίστανται ;
Υπάρχουν οι Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές Υλικών Ζημιών, που είναι συνεργάτες Ασφαλιστικών Εταιρειών και προβλέπονται από την Ασφαλιστική Νομοθεσία.

Υπάρχουν οι Εμπειρογνώμονες και οι Πραγματογνώμονες, που διορίζονται ιδιωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι της μιας ή περισσοτέρων πλευρών σε Αστικά και Ποινικά Δικαστήρια.

Και τέλος υπάρχουν οι Δικαστικοί ή Ορκωτοί Πραγματογνώμονες, που εφ όσον πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, εγγράφονται κάθε έτος στους Πίνακες του Πρωτοδικείου, ή της Εισαγγελίας ή του Εφετείου της περιοχής του.

Είναι οι πλέον κατάλληλοι και προβλέπονται από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, τον Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Τι είναι ο Ορκωτός Πραγματογνώμονας ;
Ο ορκωτός πραγματογνώμονας διορίζεται πάντα σε περιπτώσεις βαριών τραυματισμών ή θανάσιμων τραυματισμών, από την Τροχαία, το Πρωτοδικείο, ή την Εισαγγελία.

Σε πολλές περιπτώσεις η παρουσία του θα πρέπει να είναι άμεση την ώρα του ατυχήματος εάν αυτό είναι δυνατόν.

Η σπουδαιότητά του και ο ρόλος του στο ατύχημα είναι πολύ σημαντικός. Έχει άλλη κρίση, άλλη οπτική αντίληψη του τρόπου – μηχανισμού της σύγκρουσης, έχει επιστημονική κατάρτιση που εάν γίνει συνδυασμός όλων των γνώσεών του θα αποσαφηνίσει και θα τεκμηρίωση τις συνθήκες του ατυχήματος στην τεχνική του έκθεση, αλλά και ο συγκροτημένος και με τεχνικές ορολογίες λόγος του, στην παράσταση του στο δικαστήριο, θα διευκολύνει την έδρα, να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα.

Share This