Έλεγχος Αξιοπιστίας για την Αγορά Μεταχειρισμένου Οχήματος

Έλεγχος Αξιοπιστίας για την Αγορά Μεταχειρισμένου Οχήματος

Έλεγχος Αξιοπιστίας για την Αγορά Μεταχειρισμένου Οχήματος Αναλαμβάνουμε την επιθεώρηση μεταχειρισμένου οχήματος για την διαπίστωση της αξιοπιστίας του, της κατάστασης του στα λειτουργικά μηχανικά συστήματα του, στο αμάξωμα, στην ποιότητα βαφής του, με έλεγχο...