Ατυχήματα λόγω ελλιπούς σήμανσης & κακοτεχνιών Δημοσίων Έργων

Ατυχήματα λόγω ελλιπούς σήμανσης & κακοτεχνιών Δημοσίων Έργων

Ατυχήματα λόγω ελλιπής σήμανσης & κακοτεχνιών Δημοσίων Έργων Το εργατικό ατύχημα με μηχάνημα έργου σε εργοτάξια  αφορά :   Πεζό, Εργάτη Ποδήλατο, Μοτοσυκλέτα, Επιβατικό   Όχημα τύπου jeep, Όχημα πολυμορφικό S.U.V. Ελαφρύ φορτηγό Φορτηγό όχημα, Λεωφορείο Βυτιοφόρο...