Σύγκρουση επιβατικού με λεωφορείο

Σύγκρουση επιβατικού με λεωφορείο

Σύγκρουση επιβατικού με λεωφορείο Η σύγκρουση επιβατικού οχήματος με λεωφορείο αφορά :   Επιβατικό μικρής κατηγορίας όχημα πόλης, Επιβατικό μεσαίας κατηγορίας, Επιβατικό μεγάλης κατηγορίας, Όχημα τύπου jeep, Όχημα πολυμορφικό S.U.V.  Τα ατυχήματα αυτά συμβαίνουν τις...