Σύγκρουση επιβατικού – φορτηγού

Σύγκρουση επιβατικού – φορτηγού

Σύγκρουση επιβατικού – φορτηγού Η σύγκρουση επιβατικού οχήματος με φορτηγό αφορά :   Επιβατικό μικρής κατηγορίας όχημα πόλης, Επιβατικό μεσαίας κατηγορίας, Επιβατικό μεγάλης κατηγορίας, Όχημα τύπου jeep, Όχημα πολυμορφικό S.U.V.  Τα ατυχήματα αυτά συμβαίνουν τις...
Νώτο- μετωπική εισχώρηση επιβατικού σε φορτηγό

Νώτο- μετωπική εισχώρηση επιβατικού σε φορτηγό

Νώτο- μετωπική εισχώρηση επιβατικού σε φορτηγό Η νώτο – μετωπική σύγκρουση επιβατικού οχήματος πίσω από φορτηγό αφορά :     Επιβατικό μικρής κατηγορίας όχημα πόλης, Επιβατικό μεσαίας κατηγορίας, Επιβατικό μεγάλης κατηγορίας, Όχημα τύπου jeep, Όχημα πολυμορφικό S.U.V....
Σύγκρουση φορτηγών οχημάτων μεταξύ τους

Σύγκρουση φορτηγών οχημάτων μεταξύ τους

Σύγκρουση φορτηγών οχημάτων μεταξύ τους Η σύγκρουση  φορτηγών οχημάτων μεταξύ τους  αφορά :   Ελαφρό pick-up ½ ton. Pick–up 1-1½ ton. Μικρό φορτηγό έως 5 ton. Μεγάλο φορτηγό Ελκυστήρας με επικαθίμενο Φορτηγό με συρόμενο, Φορτηγά εργοταξίων Γερανοφόρα οχήματα,...