Οι 10 εντολές της ασφαλούς οδήγησης

Οι 10 εντολές της ασφαλούς οδήγησης

  1η Η οδική ασφάλεια θα πρέπει να ξεκινάει από την προσχολική ηλικία στο νηπιαγωγείο, να συνεχίζει με μαθήματα στα Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Δημοτικό, να ακολουθούν μαθήματα στο Γυμνάσιο και σεμινάρια στο Λύκειο. Έτσι θα αποκτηθεί η κατάλληλη Αγωγή και...