9 οδηγίες για ασφαλή οδήγηση στο χιόνι & τον παγετό

9 οδηγίες για ασφαλή οδήγηση στο χιόνι & τον παγετό

Το κεφάλαιο ασφαλής οδήγηση σε συνθήκες χειμερινές με χιόνι ή και πάγο, θα πρέπει να το διαχωρίσουμε σε δυο ενότητες : Α) την προετοιμασία του οχήματος πριν την εκκίνηση της οδήγησης, και στην Β) διαδικασία της οδήγησης.  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ...